top of page

PRAVIDLA:

  1. Hřiště tvoří 18 jamek. Jednotlivé jamky jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte prosím, pořadí jamek. Jamky jsou propojeny chodníčky, které Vás navedou k další jamce v pořadí.

  2. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupinky hráčů. Maximální doporučené obsazení jedné jamky jsou 4 hráči.

  3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí.

  4. Cílem hry je dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.

  5. Hra na jamce začíná v prostoru před cihlovými mantinely, kde si můžete míček na umělou trávu libovolně umístit.

  6. Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do score karty výsledek 7.

  7. Pokud míček při hře opustí jamku (dráhu), je navrácen zpět v místě, ve kterém jamku (dráhu) opustil a hráč si připočítá jeden trestný úder. V tomto případě si hráč může posunout míček kolmo od mantinelu na vzdálenost 15 cm (delší strana score karty)

  8. V případě, že míček skončí v písečné nebo vodní překážce, může hráč pokračovat ve hře z této překážky nebo si může míček umístit na 15 cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán, ale připočte si jeden trestný úder.

  9. Pokud míček skončí u některé z přírodních překážek (cihlového mantinelu, kamene nebo palisád), je předkládán kolmo od této překážky na vzdálenost 15 cm bez udělení trestného úderu.

Pravidla: Text
bottom of page